Avilut Gold
Avilut Ginkgo
Avilut Plus
Avilut Forte
Avilut Očné kvapky
pilulka.sk Prejsť dole

Prieskum degenerácie sietnice


Vážená pani / vážený pán,

v rámci prieskumu užívania doplnku stravy obsahujúceho látku luteín, ktorý odporúčajú oftalmológovia na spomalenie degenerácie sietnice oka, Vás chceme požiadať o odpoveď na 4 otázky.

Prieskum sa vykonáva pod záštitou MUDr. Andrey Kalafovej v spolupráci so spoločnosťou Herbacos Recordati s.r.o.

Cieľom prieskumu je osveta v oblasti degeneračného ochorenia v oblasti sietnice oka a zhodnotenie miery užívania doplnku stravy s luteínom na základe návštevy a odporúčania lekárov.

Prieskum sa vykonáva v lekárňach alebo sa distribuuje poštou.

Poprosili by sme Vás o vyplnenie » DOTAZNÍKA (na stiahnutie) « na zadnej strane a jeho odoslanie na adresu:

LUTEIN

Herbacos Recordati s.r.o.
Kutnohorská 11/57
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Česká republika

PRI ODOSLANÍ DOTAZNÍKA S 2 ČIAROVÝMI KÓDMI DOPLNKU STRAVY AVILUT® GINKGO ZÍSKATE 1 BALENIE ZADARMO!

Upozorňujeme Vás, že bežne vybavujeme bonusové zásielky do 1 mesiaca od prijatia kupónu. Ak do uvedenej doby svoj kupón nedostanete, kontaktujte nás prosím na e-mail: recordati@recordati.cz alebo prostredníctvom kontaktného formulára, pozri nižšie.

Účasťou v „Prieskume“ súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“) a so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Herbacos Recordati s.r.o. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a môže sa kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať.


Váš e-mail:  

Predmet:     

Správa: